Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
HVO100

BRA tar krafttag för en omställning till förnybart drivmedel

BRA tar krafttag för en omställning till förnybart drivmedel

2022-08-26

BRA:s verksamhet inkluderar en hel del transporter av varor till och från arbetsplatser, och enligt Naturvårdsverket står Sveriges inrikes transporter för cirka en fjärdedel av landets utsläpp av växthusgaser. BRA genomför sedan en tid tillbaka en omställning för att byta ut användningen av diesel framställd från råolja till det förnybara drivmedlet HVO100. Genom omställningsavtal med sina största partners har man tillsammans nått stora klimatbesparingar.

Under 2021 beslutade BRA att ersätta diesel och gå över till HVO100 som består av 100% förnybar och fossilfri diesel. Detta gäller samtliga fordon, allt från personalbilar till entreprenadmaskiner. Man har även ställt omställningskrav på sina största partners som resulterat i stora CO2-reduktioner.

Minskar klimatavtrycket med 90 procent

En av de viktigaste fördelarna med HVO100 är minskade utsläpp av växthusgaser. HVO100 ger en reducering av växthusgaser med cirka 90% i jämförelse med fossil diesel.

Ser man enbart på effekten av BRA:s egna dieseldrivna fordons och maskinparks utsläpp förändras de årliga utsläppen från 375 ton CO2 till 37 ton CO2 med det miljövänliga drivmedlet. Tillsammans med kraven på sina största partners beräknas omställningen årligen minska utsläppen med hela 4 000 ton CO2.

Vad är HVO100?

HVO100 är ett fossilfritt drivmedel som tillverkas av förnybara råvaror så som avfall och biprodukter från matindustrin. Hydrovegetabilisk olja (HVO) kan beskrivas som en kemisk kopia av diesel – man kan alltså tanka som vanligt utan modifieringar på motor.

Förutom fördelen med hög CO2-reduktion ger drivmedlet en effektivare och renare förbränning som resulterar i mindre sot i motor och reningssystem.

Driver på framtidens byggbransch

Omställningen till förnybart drivmedel är bara en liten del i BRA:s klimatarbete för att skapa en mer hållbar byggbransch.

- Genom att välja klimatsmarta och innovativa alternativ i hela vår verksamhet medverkar vi till en framtid i byggbranschen med lägre klimatavtryck, säger Magnus Riemer, Koncernchef BRA.

Materialval med lägre klimatpåverkan

I många avseenden ligger man i framkant vad gäller projekt som fått fina utmärkelser för innovation och hållbarhet.

Vid uppförandet av GoCo House, vid AstraZeneca i Mölndal, har BRA satsat stort på hållbara lösningar. I stället för en traditionell stomme bestående av stål och betong blev lösningen en unik stomme - en hybrid mellan håldäcksbjälklag i betong och balkar och pelare i limträ.

Miljövinsterna hos hybridstommen ligger framför allt i att en del av den cementbetong som normalt används, ersätts av trä med låga koldioxidutsläpp. Produktionen av cement är energikrävande och frigör stora mängder koldioxid. Valet av hybridstommen ger ett kraftigt reducerat miljöavtryck som sparar ca 2 400 ton CO2.

Intresserad? Kontakta oss