Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Pressmeddelande

Byggbodar värms med fjärrvärme på GoCo

Byggbodar värms med fjärrvärme på GoCo

2022-10-17

Hållbarhet är ett ledord i framväxten av GoCo Health Innovation City. En insats för att göra byggprocessen mer klimatsmart är att värma upp byggbodar med fjärrvärme istället för el. BRA Bygg, Wangeskog och Mölndal Energi har nu tillsammans arbetat för att göra detta möjligt.

Vanligtvis värms byggbodar upp med el. Det är en riktig energislukare. Trots de fördelar som finns med fjärrvärme är det fortfarande ovanligt att använda det för att värma upp byggbodar. En anledning är att det krävs en hel del insatser initialt, bland annat behöver byggbodarna ha ett vattenburet uppvärmningssystem.

Därför har nu BRA Bygg, Wangeskog och Mölndal Energi gått samman för att göra denna satsning på fjärrvärmeuppvärmda byggbodar. Byggbodarna har byggts om och kommer att kunna kopplas ihop med fjärrvärmenätet och värmas med lokalproducerad, förnybar energi. Samtidigt frigörs kapacitet i elnätet. I en tid med höga elpriser och risk för effektbrist i elnätet är fjärrvärme ett extra klokt val.

− Vi är glada att göra denna satsning tillsammans med Wangeskog och BRA Bygg, säger Richard Lundström, energisäljare på Mölndal Energi. GoCo kommer att fortsätta bygga under många år framöver och genom det här initiativet kommer de ha långsiktig tillgång till hållbar uppvärmning till ett stabilt pris. Det är glädjande att allt fler ser fördelarna med fjärrvärme i byggprocessen, både till byggbodar och att torka ut byggnader. Det är en viktig insats för att hushålla med den elkapacitet vi har, avslutar Richard Lundström.

Wangeskog Hyrcenter äger byggbodarna som kommer kunna värmas upp av fjärrvärme även på framtida byggarbetsplatser.

− Byggbodar som värms upp med hjälp av fjärrvärme är helt klart ett steg i rätt riktning med många fördelar, inte minst ur ett klimatperspektiv. Vi är väldigt glada över att delta i detta nytänkande projekt, säger Magnus Jakobsson, regionchef på Wangeskog Hyrcenter.

För BRA Bygg är förhoppningen att satsningen kan leda till fler projekt med liknande upplägg i framtiden.

− Som entreprenör är det för oss på BRA viktigt att tänka utanför boxen, för att se möjligheter till innovativa lösningar på energiproblem. Det innebär också att vi behöver fortsätta arbeta mot ökad hållbarhet tillsammans med våra leverantörer och partners. På så vis kan vi ta steg mot samma mål med större genomslagskraft som resultat. Samarbetet tillsammans med GoCo, Wangeskog och Mölndal Energi är ett exempel på en handlingskraftig leverantörskedja med många gemensamma nämnare i arbetet med omställningen mot en hållbar värld. Att driva en byggetablering med fjärrvärme är ett spännande exempel på en innovativ lösning som skapar nya möjligheter för framtiden, säger Magnus Riemer, koncernchef BRA Group.

För GoCo var byggbodar med fjärrvärme en fråga om ansvarstagande och hållbarhet.

− Eftersom att vi står för en stor mängd byggnation i Mölndal vill vi också vara hållbara stadsutvecklare i alla dimensioner. Här är vi stolta över att vara en liten del av när våra leverantörer och partners tar stort samhällsansvar genom att i rådande energikriser övergå till en smartare uppvärmningstyp, samtidigt som vi värnar klimatpåverkan – bra på alla sätt, säger Viktor Bakker, hållbarhetsansvarig på GoCo Health Innovation City. Här handlar det om att ta många steg för en mer hållbar fastighets- och byggbransch, varav detta är ett viktigt på vägen.

För ytterligare information kontakta:

Fabian Mikaelsson, kommunikatör BRA Bygg 072-371 38 64 fabian.mikaelsson@brabygg.se

Rebecca Sinnerstedt, innehållsredaktör Mölndal Energi 031-7499367 rebecca.sinnerstedt@molndalenergi.se

Magnus Jakobsson, regionchef Wangeskog Hyrcenter 0703-269 034 magnus.jakobsson@wangeskog.se

Moa Dicksdotter, marknadschef GoCo, moa.dicksdotter@goco.se

Foto: Från vänster: Richard Lundström, energisäljare Mölndal Energi, Magnus Jakobsson, regionchef Wangeskog Hyrcenter och Kjell Bye, KMA-ansvarig BRA Bygg.

Intresserad? Kontakta oss