Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Kreativa idéer blir till färdiga projekt
Kreativa idéer blir till färdiga projekt
Logo

Tillsammans är vi BRA

BRA-koncernen grundandes av Anders Billström, Magnus Riemer, Niklas Andersson och Magnus Andersson. Koncernen har sedan starten i juni 2007 etablerat sig som en stark aktör på byggmarknaden i Västsverige.

BRA-koncernen utför allt från större totalentreprenader och helhetsåtaganden till mindre byggserviceuppdrag samt fastighetsexploatering och förvaltning. Våra kunder är allt från små engångsbeställare till större återkommande beställare som vi redan har en god relation med. Vi sysselsätter i dag cirka 400 personer och har en omsättning på omkring fyra miljarder kronor.

BRA är ett framåtföretag med medarbetare som har mångårig erfarenhet och rutin. Vår målsättning är att genom affärsmässighet, kompetens, korta beslutsvägar och engagerade medarbetare ge våra kunder en slutprodukt som alltid överträffar kundens förväntningar. Detta gör vi genom att aktivt arbeta med kunden i alla skeden av projektet för att på så sätt skapa ett bra förhållande och ett projekt vi kan vara stolta över tillsammans.

Affärsidé
Genom att sätta kunden i fokus och erbjuda våra kunder kvalitativa lösningar inom byggsektorn, engagemang, kompetent personal, öppenhet och lyhördhet skall BRA Bygg AB vara den starkaste aktören på den västsvenska byggmarknaden.

Vision
BRA Bygg AB skall expandera med bibehållen lönsamhet, bevara det mindre företagets fördelar, och fortfarande vara personligt och kreativt för våra beställare så att vi blir en långsiktig samarbetspartner.

Intresserad? Kontakta oss