Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Batterilagring ersätter dieseldrivna generatorer
Batterilagring ersätter dieseldrivna generatorer

Batterilagring ersätter dieseldrivna generatorer

2023-04-21

BRA Bygg, Billström Riemer Andersson Bygg AB, och Wangeskog har installerat ett batterilagringssystem på en byggarbetsplats i Stockholm för att lösa problemet med effektbrist. Batterilagringen jämnar ut effekttopparna och säkerställer tillgången på energi.

Effektbrist på byggarbetsplatser bli allt vanligare och dieseldrivna generatorer har länge varit en vanlig lösning.

I Stockholm uppför BRA Bygg två logistikanläggningar på uppdrag av Evolv Property. Byggarbetsplatsen har ett stort energibehov som riskerar att leda till lokal effektbrist. BRA Bygg och Wangeskog har därför installerat ett batterilagringssystem som jämnar ut byggets effekttoppar och säkerställer att energibehovet uppfylls.

- I projekten är detta en verklig gardering för att motverka energiförlust på högeffektiva arbetsplatser där ett effektbortfall har en väldigt stor påverkan. Ekonomiskt sett är detta en mycket effektivare lösning än att utöka kapaciteten samt belastningen på närliggande elnät. En annan fördel är att detta är ett klimatsmart alternativ på våra arbetsplatser.
säger Jonas Bjuhr, Platschef på BRA Bygg.

Med batterilagring kan förbrukningen hanteras på ett mer flexibelt sätt genom att minska energianvändningen under perioder då efterfrågan är som högst.

- I dagens läge är det viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska belastningen på elsystemet. Vi har sett positiva resultat av batterilagringssystemet och är glada att, tillsammans med Wangeskog, få möjligheten att testköra ett utsläppsfritt alternativ till dieselgeneratorer, säger Magnus Riemer, Koncernchef på BRA AB.

- Energilager är framtiden med tanke på vår effektbrist, klimatmålen och elektrifieringen av arbetsmaskiner. Det kan ge lägre abonnemangskostnad, färre kablar och mindre area, säger Göran Andersson, el- och klimatansvarig Wangeskog region Öst.

Bakom batterilagersystemet står Northvolt och Vattenfall. Lösningen heter Voltpack Mobile System som är ett mobilt batteri, designat för att ersätta dieselgeneratorer.

- Det är fantastiskt roligt att jobba tillsammans med kunder och samarbetspartners som strävar åt samma håll. Vattenfall var mycket tillmötesgående och BRA Bygg var snabba med att se fördelarna, säger Göran Andersson, el- och klimatansvarig Wangeskog region Öst.

För mer information, kontakta:

Fabian Mikaelsson
Kommunikatör, BRA Bygg
fabian.mikaelsson@brabygg.se
031 - 309 89 01

Intresserad? Kontakta oss