Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Tillsammans gör vi skillnad
Tillsammans gör vi skillnad
Tillsammans gör vi skillnad
Tillsammans gör vi skillnad
Tillsammans gör vi skillnad
Tillsammans gör vi skillnad
Tillsammans gör vi skillnad
Tillsammans gör vi skillnad
Logo

CSR-arbete

BRA bidrar till att bygga samhället, detta är vi otroligt stolta över. Vårt CSR-arbete bygger på vår vilja att alltid vara en drivkraft och ligga i framkant av utveckling för medarbetare, beställare och samhället i stort. Vår ambition är att rikta insatser som gör skillnad på riktigt, för att bygga ett hållbart och inkluderande samhälle där varje människa får synas i livets alla skeden.

 

Team BRA - För Cancerfonden 
Team BRA består idag av 42 lokala partnerföretag i Göteborgsregionen. Tillsammans ska vi arbeta för att öka motiveringen till ett hälsosammare liv hos våra medarbetare samtidigt som vi samlar pengar till Cancerfonden. Insamlingen kommer till stor del bestå av donationer från BRA-koncernen och våra partnerföretag men även av externa bidragsgivare som exempelvis medmotionärer vi möter under träningsrundorna. Läs mer om Team BRA.

 

Stolt huvudsponsor till Häcken BK
Valet av förening bygger på samsyn i många delar och gemensamma värderingar. BK Häcken är en förening med ett stort upptagningsområde i socialt utsatta områden där föreningens arbete är kraftfullt. Det är en idrottsförening som bejakar möjligheten att våga få utvecklas, ge den enskilde individen möjligheter att utvecklas efter egen förmåga, att skapa tro på individuell utveckling för individen, att lära av varandra oavsett ursprung och att alltid ta hänsyn. Den gemensamma synen samt ett stort engagemang i tidig fas av karriären är en syn vi båda delar och tillsammans är väldigt stolta över.
Läs mer om vår sponsorsatsning med BK Häcken.

 

Rosa bandet 
I Sverige får 8000 personer bröstcancer, varje år. Det är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor men tack vare forskningens framsteg överlever åtta av tio kvinnor bröstcancer. På 1980-talet var det sex av tio. Nu upptäcks fler fall i det tidiga skedet och behandlingsmetoderna har blivit bättre. Oktober månad är den internationella bröstcancermånaden och vi på BRA är självklart med och stöttar cancerfondens arbete med en gåva – och hissar de rosa flaggorna för att hylla cancerfondens arbete. En gång om året klär sig våra medarbetare i rosa och uppmärksammar kampanjen.

 

Barncancerfonden
Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv. BRA stödjer Barncancerfonden som har målsättningen att bekämpa barncancer och dess konsekvenser för den som drabbas idag och i framtiden.

 

Räddningsmissionen
Räddningsmissionen jobbar för att skapa inkluderande gemenskap i hela samhället och bekämpa social utsatthet genom akuta, långsiktiga och förebyggande insatser. BRA stödjer Räddningsmissionens arbete genom matkassar och gåvor som vi hoppas kan göra en positiv skillnad för samhällets mest utsatta.

 

Great Andoh Ghana
BRA har varit med och sponsrat ett skolprojekt i Ghana. I Ghana 28 km väst om Accra ligger Kasoa och Great Andoh International School. Idag är Great Andoh en väl fungerande verksamhet med barnhem och skola för ca 70 barn i åldrarna 1 till 14 år. Skolan byggdes 2009 med hjälp av sponsorer och har blivit registrerad av Ghanas skolmyndighet. Vårt motto på Great Andoh är att barnen är föräldralösa men inte familjelösa.

Skolan fyller de krav som skolinspektionen kräver för att driva en verksamhet på kort sikt. På lång sikt kommer det dock att krävas mer för att vi ska få fortsätta driva både barnhem och skola. Mycket skulle dessutom behöva göras för att förbättra barnens miljö och trygghet.

Efter över två års förhandlingar fick vi äntligen köpa mark. Den nya skolan ligger i ett tryggare område ca 15 minuters bilresa från Kasoa. BRA i Göteborg ansvarade för själva bygget. Ett ghanesiskt byggföretag har utfört jobbet med styrning från BRA. För deras engagemang och generositet är vi otroligt tacksamma och det kändes både tryggt och smidigt att de ledde projektet.

 

Huvudsponsor till AE Chalmers
BRA är stolt huvudsponsor för studentkommittén AE Chalmers. Genom åren har vi aktivt engagerat oss i samarbetet med lunchföreläsningar, platsbesök på våra projekt, etablerat mentorprogram och genomfört en mängd övriga initiativ. Ambitionen är att fördjupa och utveckla vår relation med framtidens medarbetare i byggbranschen och förenkla vägen in i arbetslivet.

Intresserad? Kontakta oss